Det er flere norske menn som henter kone fra Thailand enn personer med pakistansk bakgrunn som henter livsledsager fra Pakistan.

Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. De siste 15 årene har over 10 000 norske menn hentet kone fra Thailand, Russland, Filippinene eller Polen. Antallet pakistanere som i samme periode hentet seg ektefelle fra hjemlandet, er under 4000.

Menn med norsk landbakgrunn søker i stor grad familiegjenforening med kvinner fra ikke- vestlige land, særlig fra Thailand, Russland og Filippinene. Norske kvinner velger i større grad ektefelle fra Vest Europa og USA.

De siste 15 årene har en stadig større andel av innvandringen til Norge skjedd gjennom familiegjenforening. Du finner mer informasjon og flere innvandringstall på Statistisk Sentralbyrås hjemmesider .