En kvinne klaget til ombudet fordi hun mente det reisebyrået hun jobbet i gikk fra et tilbud om jobb da de fikk vite at hun var gravid.

Etter å ha behandlet saken fant likestillings- og diskrimineringsombudet at det i denne saken forelå brudd på forbudet mot direkte diskriminering. Reisebyrået har ikke sannsynliggjort noen andre årsaker til fragåelse av forhandlinger om jobb enn klagers graviditet. Les mer