Ombudet hedrer Gerd von der Lippes innsatts for likestilling i idretten og stiller til start i Holmenkollstafetten med Øyvind Foss på brystet.

Gerd von der Lippe løp Holmenkollstafetten mens det ennå var forbudt for kvinner å stille til start. I 1972 løp hun under pseudonymet Øyvind Foss, tre år senere fikk kvinner lov å delta. I år stiller 15 ansatte i Likestillings og diskrimineringsombudet til start med Øyvind Foss på brystet.

Før ombudet trekker i løpesko og singlet, deler likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ut Equalitasprisen til Gerd von der Lippe. Utdelingen finner sted hos ombudet i Grensen 5 lørdag ettermiddag klokken 15.30.

Begrunnelse
Gerd von der Lippe ofret en lovende idrettskarriere for å synliggjøre det meningsløse i at kvinner var utestengt fra Holmenkollstafetten. I 1972 stilte hun som første kvinne, til start under navnet Øyvind Foss. Friidrettsforbundet svarte med å utestenge henne fra landslaget i en kort periode. Dette fikk von der Lippe til å gi opp toppidrett og i stedet engasjere seg i politikk. Hun var med å ta initiativet til at Idrettsforbundet opprettet et kvinneutvalg, satte kjønnslikestilling på dagsorden og var pådriver for kjønnskvotering i Idrettsforbundet. Som professor i idrettssosiologi har hun blant annet kritisert sexfokuseringen i norsk toppidrett.

Gerd von der Lippe har aktivt vist at hun er på vakt mot usaklig forskjellsbehandling.