Med tittelen ”–Stem ut heterofile, hvite menn” snudde Aftenposten 6. september ombudets uttalelse på hodet og siterte det feilaktig.  Mange aviser har videreformidlet det uriktige sitatet.

Med kampanjen ”Kryss en kvinne! Stem mangfold!” oppfordret Likestillings- og diskrimineringsombudet velgerne til å bruke sin demokratiske rett til å påvirke valget. Før årets valg, hadde vi 83 prosent mannlige ordførere og 64 prosent mannlige representanter i kommunestyrene.
Med tittelen ”–Stem ut heterofile, hvite menn” snudde Aftenposten 6. september uttalelsen til ombudet på hodet, slik at sitatet ble feilaktig. Mange aviser har videreformidlet dette uriktige sitatet. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil derfor understreke at ombudet ikke har oppfordret velgerne til å stemme ut noen. Det går ikke an. Det er ikke lov å stryke. Men ombudet har oppfordret velgerne til å stemme inn et mer representativt mangfold av befolkningen, ved å gi personer som allerede står på nominasjonslistene en personstemme.
Det er ikke med en biologisk begrunnelse ombudet vil at velgerne skal stemme inn kvinner, innvandrere, funksjonshemmede, unge, lesbiske og homofile kandidater. Men fordi disse gruppene har bakgrunn og erfaringer som må representeres i kommunestyrene.
Kampanjen ”Kryss en kvinne! Stem mangfold” var andre runde i ombudets valgkampanje. I første runde ble partiene oppfordret til å sette flere kvinner høyt opp på nominasjonslistene. Partiene samlet gjorde ikke en god nok jobb. Derfor oppfordret ombudet i neste runde velgerne til å bruke den demokratiske retten de har til å gi personstemmer til de kandidatene de ville ha inn.