Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at det norske KRL-faget er i strid med menneskerettene. Det er både Human Etisk Forbund og Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås glade for.

Fredag 29. juni fikk Human Etisk Forbund (HEF) svaret de har ventet på i ti år: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast KRL-faget er i strid med menneskerettighetene. Nå sender likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås blomster til Kristin Miele, leder i HEF, som takk for at de klaget saken inn for den europeiske domstolen.
- Jeg vil gratulere Human Etisk Forbund, deres medlemmer og støttespillere for den jobben de har gjort i denne saken, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Hun mener dommen i Strasbourg er en seier for tros- og livssynsfriheten i den norske skolen.

Saken mot staten og KRL startet i 1997. En gruppe foreldre mente innføringen av det nye KRL-faget var i strid med foreldrenes rett til å bestemme over egne barns livssynsopplæring, og saksøkte året etter staten for brudd på menneskerettighetene. Foreldrene tapte, både i tingretten, lagmannsretten og høyesterett, men gav seg ikke. Sammen med Human-Etisk Forbund tok de saken videre til FNs menneskerettighetskomité. I 2004 ga komiteen en uttalelse som slo fast at KRL-faget var i strid med menneskerettighetene. Fredag 29. juni kom Den europeiske menneskerettighetsdomstolen til samme konklusjon.