Ombudet krever at regjeringen undertegner hele FN-konvensjonen for funksjonshemmede, ellers kan vi ikke føle oss trygge på at Norge etterlever de nye forpliktelsene.

Norge undertegnet den 30. mars FN-konvensjonen som styrker funksjonshemmedes rettigheter. Men foreløpig har ikke regjeringen undertegnet tilleggsprotokollen som gir deg mulighet til å klage, dersom Norge ikke overholder de nye forpliktelsene. Uten denne klageretten frykter ombudet at regjeringen ikke etterlever konvensjonen.

Allerede i mai 2006 understreket ombudet at overvåkningsmekanismer og klageordninger er viktige for å sikre at Norge følger konvensjonen.

- At individer får mulighet til å klage, er viktig for at forpliktelsene i konvensjonen blir gjennomført, sier Ann Helen Aarø, leder av ombudets juridiske avdeling.

Regjeringen har fra før åpnet for at enkeltpersoner kan klage dersom Norge ikke følger forpliktelsene i kvinnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen.

Før regjeringen kan signere tilleggsprotokollen til konvensjonen for funksjonshemmede, må konsekvensene av individuell klagerett utredes, sier Utenriksdepartementet.

- Regjeringen må snarest sette i gang dette arbeidet. Det finnes klageordninger som fungerer for andre konvensjoner, så dette bør ikke ta all verdens tid, avslutter Aarø.

Les hele brevet til Utenriksdepartementet