Engelskspråklig nettsted om likestilling mellom kjønnene er åpnet.

Stadig flere norske likestillingstiltak vekker interesse i utlandet. Nettstedet Gender in Norway, gender.no, er lansert for å møte etterspørselen etter engelskspråklig informasjon. Gender in Norway er en nettressurs om likestilling og kjønnsforskning i Norge som viser til informasjon som finnes på andre, offentlige nettsteder. Målet er å spre kunnskap om norsk likestillingsarbeid og kjønnsforskning til utenlandske interesserte. Ifølge Nina Kristiansen, daglig leder av KILDEN, er nettstedet en nyttig ressurs også for norske brukere.

- Gender in Norway gir publikum en systematisk presentasjon av ulike temaer på tvers av skillet mellom forskning og politikk. Blant noen av temaene er arbeidsliv, vold, utdanning, menneskerettigheter og familieliv. Det gjør nettstedet interessant også for brukere i Norge, sier hun. Prosjektet er et samarbeid mellom KILDEN, Likestillings- og diskrimineringsombudet og en rekke departementer og organisasjoner.