Bilde av Karita Bekkemellem i det hun åpner ombudets nye nettsider

Onsdag 11. april åpnet Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem Likestillings- og diskrimineringsombudets splitter nye nettsider.

De nye nettsidene ble lansert i forbindelse med et dialogmøte mellom Barne og likestillingsdepartementet (BLD) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) samme ettermiddag.

Likestillingsminister Bekkemellem understreket viktigheten av å satse på ny teknologi og mener ombudets nye nettsider vil bli en viktig kommunikasjonskanal.

Dette er departementets andre besøk hos ombudet siden sammenslåingen i 2006. I tillegg til statsråden var hele politisk ledelse og deler av administrasjonsavdelingen i BLD tilstede. Møtet ble brukt  til å diskutere saker av felles interesse.