- Det er gledelig at domstolsadministrasjonen nå vil tillate bruk av religiøse hodeplagg og samekofte i domstolene, sier Sunniva Ørstavik.

Domstolsadministrasjonen har vedtatt at fagdommere, rettebetjenter, vigslere og andre som jobber i domstolene kan bære religiøse hodeplagg.

Domstolsadministrasjonen har lyttet til innspillene etter høringsrunden og omgjort sitt forslag om å forby kulturelle plagg som samekofte og religiøse hodeplagg som hijab og turban.

- Jeg er overbevisst om at dommere uavhengig av sitt religiøse ståsted klarer å utføre dommergjerningen sin på en objektiv og skikkelig måte. Vedtaket er et viktig uttrykk for at vi tar innover oss og lever i det mangfoldssamfunnet vi er, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.