LDO inviterer til debatt om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og veien videre. I panelet sitter blant andre statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV), bystyrerepresentant Guro Fjellanger (V) og Arne Lein i Norges Handikapforbund.

8. juni 2010.
Tid: kl 12.00.
Sted: Mariboesgt. 13 (1. etg, LDOs lokaler).

Enkel servering, kaffe og te.

1. januar 2009 fikk vi Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL). I denne loven blir både offentlig og privat virksomhet pålagt å ha universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Det betyr at offentlig og privat virksomhet skal være tilgjengelig, uansett funksjonsevne. Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever loven.

8. juni gir LDO ut publikasjonen Praksis – diskrimineringsjuss i praksis – en gjennomgang av noen av sakene LDO mottok i fjor. Samtidig inviterer LDO til dette debattmøtet, det temaet er diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og det utilgjengelige samfunn.

Kunnskapsdepartementet er representert i debattpanelet ved statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV), og fra Oslo bystyre deltar Guro Fjellanger, som også er tidligere miljøvernminister. Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund og en representant for Norges Blindeforbund sitter også i panelet.