Fredrikstad kommune har godtatt vedtaket som pålegger dem å lønne en SFO-leder likt med en leder i teknisk etat. - En seier for alle som legger vekt på at ansvar for mennesker er like viktig som ansvar for maskiner, sier Sunniva Ørstavik.

- Dette er en seier for alle som legger vekt på at ansvar for mennesker er like viktig som ansvar for maskiner. Ansvar for mennesker skal verdsettes likt med ansvar for maskiner, ikke omvendt slik tradisjonen i norsk arbeidsliv synes å være.

Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til at Fredrikstad kommune i går godtok vedtaket som pålegger kommunen å lønne en SFO-leder likt med en leder i teknisk etat.  Kommunen dropper å ta saken til domstolene.

Det var SFO-lederen Else Mari Nygaard som klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet konkluderte med at avlønningen av Nygaard var brudd på likestillingsloven. Kommunen anket saken videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som i sin behandling konkluderte med at Fredrikstad kommune har brutt loven. Nemnda påla også kommunen å høyne lønnen til SFO-lederen. I dag har kommunen konkludert med at de aksepterer Nemndas konklusjoner.
- Dette er gledelig, og det er all grunn til å gratulere Else Mari Nygaard, en modig kvinne som sto i kampen i tre år. Denne saken vil også få betydning for mange andre, sier Ørstavik og viser til rådmannens uttalelse i Dagens Næringsliv i dag om at den allerede får betydning for lønnen til fire andre SFO-ledere i Fredrikstad kommune.

Det er SFO-ledere med bakgrunn som fagarbeidere og med høyskoleutdannelse.

- Allerede ser vi at denne saken er viktig for flere. Den vil gi store ringvirkninger. Jeg er sikker på at vi i tiden fremover vil se betydning av denne saken langt  utover Fredrikstad kommune, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.