Dyslektiske studenter får snart fritak fra sidemålsundervisning, etter at ombudet tok opp saken med Kunnskapsdepartementet.

Studenter med dysleksi får i dag ikke fritak for sidemålsundervisningen i allmennlærerutdanningen, selv om personer med for eksempel samisk, kvensk og norsk tegnspråk kan få slikt fritak. Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet en klage på dette og konkluderte med at dette kan være diskriminering i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4. Endring forutsetter en forskriftsendring; den enkelte student med dysleksi kan i dag ikke søke om fritak.

- Under vår behandlingen av saken, henvendte vi oss til Kunnskapsdepartementet, som sa seg enig i vårt syn og som nå vil jobbe for å endre forskriften. Vi er svært fornøyde med at departementet vil endre forskriften. Det vil bidra til at studenter med dysleksi kan få fritak for sidemålsundervisning i allmennlærerutdanningen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Vi vet at flere som tidligere har fullført allmennlærerutdanningen ikke har fått vitnemål fordi de ikke har bestått prøven i sidemål. Derfor er dette viktig og jeg håper departementet kjapt får forskriftsendringen på plass, sier Ørstavik.