Avinor har gått med på å øke dørbredden på Bergen lufthavn, Flesland.

Etter at ombudet ga en klager medhold i at visse dører på flyplassen var for smale, har Avinor bestemt seg for å kjøpe inn nye dører med slik bredde at rullestolbrukere kan komme gjennom.

- Dette er svært gledelig! Vi vil jobbe for at alle andre flyplasser hermer etter Flesland, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Klagen gjaldt utforming av inngangen til ankomsthallen på lufthavnen. Dørene inn til ankomsthall for innland og utland er såkalte enveisdører med bredde på ca 50 cm, noe som gjør det vanskelig eller umulig å ta seg gjennom ved bruk av rullestol.

Det finnes også en bredere dør merket med rullestolsymbol inn til ankomsthallen på innlandsflyvninger. Denne døren holdes låst med kodelås, slik at bruk av denne forutsetter at man tar kontakt med sikkerhetspersonell slik at døren låses opp.

De nye dørene har bredde på 90 cm, og er dermed tilpasset rullestolbrukere. Dette betyr at for ankomst innland slipper rullestolbrukere fra nå av å benytte en egen dør.