Å ikke tillate religiøse hodeplagg i politiets uniformsreglement er diskriminerende, har Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast i dag. - Dette vil få stor betydning i forhold til fritt yrkesvalg for personer som uttrykker sin religion gjennom hodeplagg,  sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Jeg er svært fornøyd med at Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) bekrefter vår vurdering av bruk av religiøse hodeplagg i politiet. Å nekte bruk av religiøse hodeplagg i politiet er brudd både på diskrimineringsloven og likestillingsloven. Dette vil få stor betydning i forhold til fritt yrkesvalg for personer som uttrykker sin religion gjennom hodeplagg,  sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til LDNs uttalelse i dag.

- Nemnda slår nå fast at politiets uniformsreglement, som ikke tillater bruk av religiøse hodeplagg, er diskriminerende. Jeg forventer at Justisdepartementet legger prestisjen til side og aksepterer at uniformsreglementet endres slik at religiøse hodeplagg tillates, understreker Ørstavik.

- Dette vil åpne dører som i dag hindrer det mangfold og den integreringen samfunnet etterstreber. Med en ikke-diskriminerende politiuniform vil vi få et politi som i større grad speiler mangfoldet i befolkningen. Det vil også øke tilliten til politiet, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse i hijabsaken.