Ombud Sunniva Ørstavik krever politiske grep for likelønn. Likelønnstiltakene i lønnsoppgjøret hadde liten effekt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener likelønnsproblematikken må løftes mye lenger enn hva et lønnsoppgjør tillater.

– Likelønn er et for stort samfunnsspørsmål til at det kan overlates til lønnsforhandlinger alene, sier Ørstavik til Dagsavisen.

Hun mener de manglende likelønnseffektene i årets oppgjør viser at man ikke kan forvente gull i et lønnsoppgjør.

– Lønnsforhandlinger lever sitt eget liv. Det må være tydelig for alle at vi må bruke andre virkemidler i tillegg skal vi få til noe, sier hun.

Ørstavik holder politikerne ansvarlige for at utviklingen har stått stille i over 30 år hva gjelder likelønnssituasjonen.

Hun trekker fram at blant annet foreldrepermisjonen i større grad må sees på som et arbeidslivs- og likelønnstiltak og ikke et familietiltak. Ørstavik har store forhåpninger til Lysbakkens varslede likelønnsmelding.