FN oppretter et nytt organ for likestilling. Dette vil være et stort løft for likestillingen i verden, mener Sunniva Ørstavik.

- Likestilling mellom kjønnene er viktig for å løse mange av verdens store problemer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Derfor synes hun det er en gledelig nyhet at FN fra neste år får et nytt likestillingsorgan og et dobbelt så stort budsjett til sitt likestillingsarbeid. UN Women får et årlig budsjett på minst 500 millioner dollar.

- Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er av øverste prioritet. Vi vil ha økt fokus på bekjempelse av vold mot kvinner, viktigheten av å ansette flere kvinnelig ledere og redusere antallet kvinner som dør i barsel, sa FNs generalsekretær Ban Ki-Moon (bildet) etter at generalforsamlingen hadde vedtatt å danne UN Women.

Det nye organet UN Women blir en sammenslåing av de fire FN-organene som i dag jobber for kvinner og likestilling. Sammenslåingen vil styrke FNs arbeid for kvinner.

FNs likestillingsarbeid er fundamentert i menneskerettighetene og FNs kvinnekonvensjon. Men selv om kvinner er sikret formelle rettigheter gjennom FN, er vi langt unna en reell likestillingssituasjon i verden. FN påpeker selv at de har møtt store utfordringer i arbeidet med å fremme likestilling, og forklarer det med manglende finansiering og fraværet av en samlende drivkraft.

LDO tror at FNs satsing på ett samlet organ for likestilling synliggjør at organisasjonen tar likestilling på alvor. I tillegg vil dette organet bli enklere å forholde seg til og vil gjøre likestillingsarbeidet lettere.

FNs tredje tusenårsmål handler om likestilling. Men presidenten i FNs økonomiske og sosiale råd ECOSOC, Hamidon Ali, mener ifølge FNs norske nettside at fokuset på likestilling og kvinners rettigheter er viktig også for å nå de andre sju tusenårsmålene.

Les mer her:

Artikkel om UN Women fra UNRIC (De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa)

UN Women