I dag møter Likestillings- og diskrimineringsombudet representanter fra flere organisasjoner for å snakke om kjønnslikestillingens plass i et helhetlig diskrimineringsvern.

Enten man mener at kjønn skal integreres i felles lovverk eller ikke, gir prosessen rundt et felles diskrimineringsvern en mulighet til å gripe tak i utfordringer i dagens lovverk.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har invitert organisasjonene til en diskusjon om hvordan diskrimineringsretten ytterligere kan bidra til å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn.

Graver-utvalget har foreslått at Lov om likestilling mellom kjønnene skal inngå sammen med alle andre menneskerettslige diskrimineringsgrunnlag i et felles vern (NOU 2009:14). Høringsrunden viser at det er delte meninger om dette.

På dagens arbeidsmøte hos LDO deltar blant andre representanter for Likestillingssenteret, Norsk kvinnesaksforening, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Kvinnefronten og Kilden.