70.000 nordmenn med funksjonsnedsettelse ønsker arbeid, men har det ikke.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at sysselsettingen går ned også blant personer med nedsatt funksjonsevne. I denne gruppa var andelen sysselsatte 43,1 prosent i 4. kvartal i fjor. Dette er 2,2 prosentpoeng lavere enn i 2007 og 2008.

303.000 uten jobb

De faktiske tallene er slik: 229.000 nordmenn med funksjonsnedsettelse var i arbeid i 2009. 303.000 var uten jobb, og av disse oppga 70.000 (23 prosent) at de ønsket arbeid. Men av disse igjen ble bare 10.000 klassifisert som arbeidsledige.

Som vi var inne på i siste utgave av Saldo, tyder dette gapet på at mange har gitt opp aktiv jobbsøking etter gjentatte hindringer.

Mye deltidsarbeid

46 prosent av de sysselsatte med nedsatt funksjonsevne jobber deltid, mens 26 prosent av alle sysselsatte gjør det.

En av barrierene for full arbeidsdeltakelse er et mer krevende arbeidsmarked med høye krav til kompetanse, omstillingsevne og yteevne.

56 prosent av de sysselsatte med funksjonsnedsettelse oppga at funksjonsnedsettelsen begrenser hvor mye de kan arbeide. To tredjedeler oppga at funksjonsnedsettelsen begrenser hva slags arbeidsoppgaver de kan utføre.
Tallene i denne artikkelen er hentet fra en rapport Statistisk sentralbyrå publiserte 15. mars.