Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstaviks program for kvinnedagen 8. mars.

Pressen er velkommen til å være til stede ved de arrangementene hvor ombudet deltar. Er det ønskelig med nærmere avtale, ta kontakt med kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo tlf 948 01 129 eller LDOs pressetelefon 915 98 856.

 • 8. mars-frokostfest for alle LDO-ansatte.
  Fra kl 8.30 8.mars-frokost  i LDOs lokaler i Marieboesgt. 13, 4. etg.
 • Unios frokostseminar: Valgfrihetsfella.
  Kl 9.15-10.30 Sunniva Ørstavik innleder om Likestilling Light
  Sted: Hotell Bristol, Kristian IV’s gate 7
 • "Samtidssjekken” – debatt om likestilling med ungdom på Elvebakken Videregående Skole.
  Kl 12.15-13.30  Sunniva Ørstavik møter tre klasser ved skolen for å utfordre og få utfordringer om likestilling.
  Sted: Elvebakken vgs., Vestre Elvebakken 3,  i auditorium. Her blir det også en smakebit fra årets skolerevy ”Har en drøm”.
 • LO-konferansen: Ei lønn å leve av!
  Kl 14.00 – 15.30 Likelønnens utfordringer
  Sted: Oslo Kongressenter, Youngsgt 11.
 • IMDI - Likestilling og deltagelse
  Kl 14.30 – 15.30
  Sted: Chat Noir, Klingenberg gt. 5.
  LDO har stand her fra kl 12.00