- Benjaminprisen blir viktigere og viktigere

LDO-jurist Carl Fredrik Riise sitter i juryen som deler ut Benjaminprisen.
– Det er utrolig viktig at alle landets skoler setter fokus på arbeidet mot rasisme og diskriminering, forteller han.

- Jeg mener at denne prisen bare blir viktigere og viktigere, det har vi blant annet sett etter 22. juli. Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet får mange henvendelser fra folk som lever med rasisme, hets og trakassering hver dag. På arbeidsplassen sin, på gata, i skolegården. Det er viktig at dette er noe alle landets skoler har fokus hele tiden, sier han.

Kunnskap om diskriminering og rasisme inn i undervisningen allerede på grunnskolen, er et av flere tiltak Likestillings- og diskrimineringsombudet har foreslått overfor norske myndigheter, i kampen mot hets og rasisme.

Vil fremme toleranse og inkludering

- Jeg er glad for å få være ombudets representant i juryen. Juryarbeidet gir innblikk i det gode arbeidet mange skoler gjør mot rasisme og diskriminering hver dag. Jeg vil oppfordre flere skoler til å melde seg som kandidat til prisen, sier Riise.

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen har et bredt perspektiv, og inkluderer systematiske og langsiktige tiltak som fremmer demokratisk kompetanse, toleranse og inkludering av alle på skolen.

Benjaminprisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen, som ble offer for et rasistisk motivert drap begått av nynazister på Holmlia den 26. januar 2001.

Les mer om Benjaminprisen og om nominasjonsprosessen her.