Diskriminering og hets på dagsorden

- Vi må ofte stenge kommentarfeltet. Uansett hva jeg skriver kommer det mye dritt. Det er avmakten som snakker, sa Marie Simonsen på LDOs debattmøte om diskriminering og hets i norske medier. 

 - Det skader demokratiet når hets og sjikane stenger mennesker ute fra å delta i den offentlige debatten, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik da hun åpnet debattmøtet om diskriminering og hets i norske medier onsdag.

Innlederne på møtet var Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Elisabeth Eide, professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Marie Simonsen, kommentator og politisk redaktør i Dagbladet.

Islam i media

Alexa Døving har fulgt dekningen av byggingen av en moské i Tromsø, og serien «islam i Tromsø», i regionavisen Nordlys.

- Dekningen var i en gråsone mellom legitim religionskritikk og avisen som bidragsyter til islamofobi, og det var et sammenfall mellom hva som ble uttrykt i nettdebatter og hva som kom på trykk, sa Døving.

Døving mener islam gjennomgående blir feil fremstilt, og er overrasket over at det ikke kom tydeligere reaksjoner på både avisens dekning og av leserinnleggene som kom på trykk.

Stereotypier

Elisabeth Eide delte medieerfaringer fra personer med nedsatt funksjonsevne.

- De jeg har snakket med forteller at det er vanskelig å få på de gode og viktige historiene. Journalister er opptatt av offerrollen, av personen som vil fortelle  om sin situasjon.

Manglende kunnskap blant journalister, fokus på offerrollen og på å løfte de svake gruppene, og manglende rekruttering til mediebransjen er utfordringer, ifølge Eide.

- Se verden med nye øyne, utfordre begreper, drøft retorikk, og gi rom for sammensatte identiteter, oppfordret hun.

Ny avsender

Den som sjikanerer er en annen enn for 10 år siden, opplever Marie Simonsen.

- Mens jeg før ofte fikk brev fra kvinner og moralister, er nett-trollene nå menn i alle aldre, sa hun.

- Det er vanskelig å moderere kommentarfeltene. Uansett hva jeg skriver kommer det mye dritt, og ofte må vi bare stenge for kommentarer. Dette er avmakten som roper, sa Simonsen.

Se hele møtet på LDOs videokanal http://bambuser.com/channel/likestilling

Nettmøte om hets

Torsdag deltok likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i nettmøte på dagbladet.no. Du kan lese spørsmålene hun fikk og svarene hun ga her.