Forventer at regjeringen rydder opp

I går bestemte de rødgrønne politikerne i Stortingets familie- og kulturkomité at de ikke ønsker en umiddelbar endring av reglene, som har ført til at småbarnsfedre må betale mer i barnebidrag fordi ekskona deres har fått barn med ny mann og valgt å gå ned i stilling.

- Dette oppleves som svært urimelig for folk. Det er viktig å få med alle på det store likestillingsløftet, og for å få til det må myndighetene sørge for at urimelig forskjellsbehandling av begge kjønn ikke forekommer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at gjeldende praksis diskriminer menn, og er et brudd på likestillingsloven. Daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken klaget ombudets avgjørelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda. I mars kom nemda til samme konklusjon som ombudet. Saken skal nå til behandling i Stortinget.

- Jeg forventer at myndighetene ser behovet for å gjøre noe med dette umiddelbart. Regelverket åpner for en praksis som diskriminerer menn. Det er en barriere for likestilling, sier Ørstavik.