Mer kraft i likestillingsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter i all hovedsak forslagene til Likestillingsutvalgets “Struktur for likestilling”.

- Stillstand på viktige likestillingsarenaer krever et helt nytt krafttak for likestilling. Det har vi fått i “Struktur for likestilling”, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I høringssvaret sier Likestillings- og diskrimineringsombudet at de støtter de fem hovedforslagene i innstillingen til Likestillingsutvalget:

  1. Et forsterket og helhetlig vern, særlig når det gjelder arbeidsgiveres plikt til et systematisk likestillingsarbeid.
  2. Et statlig iverksettingsorgan i likestillingspolitikk, gjennom et direktorat med regionale kontorer og lokalt utviklingsprogram.
  3. Et sterkt og uavhengig ombud, blant annet gjennom en betydelig styrking av ombudets konvensjonstilsyn.
  4. Et styrket sivilt samfunn.
  5. Et mer effektivt vern, der diskriminering får konsekvenser. For at det skal være et reelt lavterskeltilbud i Norge må det eksistere sanksjonsmuligheter også utenfor rettssystemet.

- For oss er det viktig å understreke at vi trenger alle disse fem tiltakene for å få til et reelt likestillingsløft. Tiltakene er gjensidig avhengig av hverandre, og hele forslaget fra Likestillingsutvalget må gjennomføres, sier Ørstavik.