Av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

Statsminister Jens Stoltenberg har rett. Det er forstemmende å være vitne til den siste tidens hatske utfall mot romfolk. Jeg er opprørt over de harde og fordomsfulle uttalelsene, og ber igjen Stoltenberg og norske myndigheter gjennomføre konkrete tiltak for å stanse diskriminering og hatkriminalitet. Vi har ikke tid til å vente lengre.

Ekstreme ytringer er ikke en nyhet i Norge, og mange grupper blir rammet. Som ombud hører jeg ofte historier om fordommer, hets og negative stereotypier. Fra samer, fra innvandrere, fra personer med nedsatt funksjonsevne, fra homofile og mange andre. Og det er alvorlig – fordi det rammer den enkelte hardt og fordi vi vet at denne typen ytringer fører til voldshandlinger.

Det som bør plage politikerne, i større grad enn at romfolk bor ute på offentlige steder og tigger penger, er at de opplever alvorlige menneskerettsbrudd i Norge. De utsettes for hatske utsagn og trusler om vold, langt på vei legitimert av myndighetenes egen tilnærming til problematikken og taushet overfor de verste utfallene.

Gjentatte ganger de to siste årene har jeg påpekt at norske myndigheter gjør for lite for å stanse hatkriminalitet. Digitale nabokjerringer og oppfordringer om at vi alle må ta til motmæle, slik statsminister Jens Stoltenberg gjorde denne uken, er vel og bra. Men problematikken er så alvorlig at det krever konkrete handlinger og prioriteringer fra Stoltenberg, statsråd Inga Marte Thorkildsen og norske myndigheters side.

Jeg er ikke alene om å mene at norske myndigheter kommer til kort på dette området. FN har lenge uttrykt bekymring for at rasistiske ytringer som kan lede til fiendtlige handlinger, får for stort spillerom i den offentlige debatten i Norge. Tiltakene fra norsk side har nesten vært fraværende.

Myndighetene, sentralt og lokalt, må diskutere utfordringene på en måte som ikke bidrar til å utpeke en hel gruppe som syndebukker. Påtalemyndigheten må aktivt registrere, etterforske og straffe de verste utfallene av trusler i mediene, og  slå ned på andre straffbare handlinger.

Det er ett år siden terroren rammet Norge hardt og vi får stadig påminnelser om at hatkriminalitet er et stort problem i landet vårt. Norske myndigheter må sørge for at vi har en verktøykasse på plass neste gang en gruppe mennesker blir omtalt som søppel, tjuvradder og mottar drapstrusler. Stoltenberg, Thorkildsen og norske myndigheter må stå sammen med de digitale nabokjerringene i kampen mot hatkriminaliteten. Hatefulle ytringer kan ikke møtes med ord alene.

 

En forkortet utgave av dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 23.7.2012.