Gravid? Les om dine rettigheter her

Har du spørsmål om rettigheter og plikter ved graviditet og foreldrepermisjon?

På Likestillings- og diskrimineringsombudets arbeidslivssider finner du informasjon om rettigheter og plikter ved graviditet og uttak av foreldrepermisjon.

Sidene gir råd til hvordan man kan sikre rettighetene til gravide og foreldre i permisjon i ansettelsesprosesser og i forbindelse med lønnsforhandlinger og utdeling av bonus blant annet.

Sidene gir også råd om tilrettelegging for de gravide som har behov for det.

Gå til arbeidslivssidene her.