Samediskriminering på dagsorden

“En good same, er en død same!” er en av kommentarene på et blogginnlegg om diskriminering av samer.

– Jeg blir sint av å lese denne typen kommentarer, og spesielt fordi jeg vet at man ikke trenger lete lenge for å finne dem. Hvordan kan noen tillate seg å si det?, spør likestilings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I blogginnlegget forteller Silje Karine Muotka, som sitter på Sametinget, om flere eksempler på utskjelling og trakassering, som hun selv har opplevd.

- Muotka skriver klokt om motet man trenger for å stå frem som diskriminert. Vi i ombudet får for få klagesaker fra den samiske befolkningen, og det tror jeg blant annet handler om det Muotka skriver om. Det er tøft å stå fram som diskriminert. Men det er viktig at folk gjør det, sier Ørstavik. 

- Derfor blir jeg spesielt provosert av denne typen kommentarer.  Trakassering og trusler skremmer mange bort fra samfunnsdebatten. Det er et demokratisk problem, sier hun.

Stans diskriminering av samer

I forrige uke arrangerte ombudet et seminar i Tromsø om diskriminering av samer. Der understreket Ørstavik viktigheten av at samer som opplever diskriminering bruker ombudet. Hun fortalte at det er et gap mellom antall samer som opplever diskriminering, og de sakene som havner på ombudets pult.

− Vi ser at flere samer tar kontakt med oss etter møtet. Det er vi glade for. Vi må få denne formen for diskriminering frem i lyset, for å kunne jobbe aktivt med å motarbeide den, sier Ørstavik.

- Jeg har folk på jobb hver dag som kan snakke med deg om hva du bør gjøre, og en egen avdeling med jurister som kan behandle klagesaker. I tillegg jobber vi opp mot norske myndigheter for å stanse diskriminering av samer, sier Ørstavik. 

Du kan ta kontakt med ombudet på tlf. 23 15 73 00 og epost post@LDO.no .

Krever tiltak fra myndighetene

Kommentaren “En good same, er en død same” er svært alvorlig. Hatkriminalitet er et stort samfunnsproblem, som må løses med mange tiltak. Ombudet mener norske myndigheter har gjort alt for lite og satt av alt for lite penger til dette viktige arbeidet.

- Vi har bedt om er en nasjonal strategi mot hets og hatefulle ytringer. Jeg vil ha antidiskrimineringsarbeid mye tidligere inn i skolen, flere møteplasser og lovfestet antidiskrimineringsarbeid i kommunene og i det offentlige ellers, sier Ørstavik.