Staten stryker i likestillingsarbeidet

Et aktivt og systematisk likestillingsarbeid ser ut til å være så å si fraværende i staten. Det viser Likestillings- og diskrimineringsombudets gjennomgang av departementenes og statlige virksomheters årsbudsjettet for 2011-2012.

Resultatene er nedslående. Et flertall departementer og virksomheter forholder seg ikke til den lovpålagte aktivitets- og redegjørelsesplikten. De rapportene som er brukbare avdekker store likestillingsutfordringer i departementer og statlige virksomheter.

- Staten går foran som et dårlig eksempel. Skal vi lykkes med likestillings- og antidiskrimineringsarbeid, må de som har muligheten til å hindre diskriminering ta en større del av ansvaret, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Les saken i Dagsavisen torsdag.

Vil møte statsrådene

Ombudet mener regjeringen må ta egen lovgivning på alvor, og ber nå om møte med tre av statsrådene som har et spesielt ansvar for statens personalpolitikk, for likestilling og for arbeidsliv.

- Dette er så alvorlig at jeg har bedt om møte med statsrådene i Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, sier Ørstavik.

Statsrådene har et ansvar for å gjøre likestillingsarbeidet til mer enn målsettinger og visjoner. Redegjørelsesplikten er et meget godt verktøy for å belyse likestillingstilstanden i en virksomhet. Den kan, ved seriøst og systematisk arbeid, gi et godt utgangspunkt for et konkret, helhetlig og godt likestillingsarbeid, som for eksempel å fjerne ulikelønn, aktivt rekruttere folk med nedsatt funksjonsevne og konkretisere tiltak for økt mangfold.

- Ansvar må plasseres der hvor ansvaret er for å følge loven og pliktene som er pålagt den enkelte virksomhet. Hvis ikke engang de som har laget reglene følger dem, kan man ikke forvente at andre gjør det, sier Ørstavik.

Les hele rapporten her.