Svekker det uavhengige likestillingsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsombudet får nye oppgaver. Samtidig reduseres ombudets budsjett. Regjeringen svekker dermed det uavhengige antidiskriminerings- og likestillingsarbeidet i Norge.

- Mer jobb og mindre penger er en effektiv måte å svekke et ombud på. Det skal de ikke lykkes med, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Menneskerettigheter for funksjonshemmede

I dag behandler Stortinget endringer i diskrimineringsombudsloven, som vil gi ombudet ansvar for å føre tilsyn med FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

- FN er opptatt av at det er et uavhengig organ med tilstrekkelig ressurser som overvåker konvensjonene. I forbindelse med ratifiseringen av CRPD må norske myndigheter styrke, ikke svekke, det uavhengige antidiskriminerings- og likestillingsarbeidet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Ørstavik.

Både organisasjonene og komiteen stiller spørsmål ved hvordan tilsynet kan ivaretas til beste for de som trenger det, uten at det følger ressurser med oppgaven. Bekymringene er knyttet både til å ivareta menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne og ombudets øvrige uavhengige likestillings- og antidiskrimineringsarbeid.

Overraskende tidspunkt

Ørstavik sier hun er overrasket over tidspunktet regjeringen velger å svekke det uavhengige likestillingsarbeidet.

- For noen uker siden fikk statsråd Inga Marte Thorkildsen likestillingsutvalgets andre utredning Politikk for likestilling. Den viser til enorme utfordringer for likestillingen i Norge og foreslår tidenes største likestillingsløft. Utredningen skal snart ut på høring, og det overrasker meg at regjeringen velger å gjøre disse grepene før fremtidens likestillingspolitikk er lagt, og stikk i strid med det utvalget foreslår, sier Ørstavik.

Ørstavik har bedt om et møte med politisk ledelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å diskutere konsekvensene av forslaget i statsbudsjettet.