Trenger mer kunnskap om barnefordeling

- Det er en viktig diskusjon som nå går i Aftenposten og sosiale medier om barnefordeling etter samlivsbrudd. Det er en problematikk som vi i ombudet er opptatt av, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth.

- Mange fedre opplever at de trekker det korteste strået i spørsmålet om hvor barna skal bo. Vi ønsker mer informasjon om hvorvidt det forekommer en slik fordomsfull praksis og hvordan vi eventuelt bekjemper den, sier Haugseth i Likestillings- og diskrimineringsombudet, om siste dagers debatt rundt barnefordeling i Aftenposten  og i sosiale medier

Advokat Øivind Østberg er kritisk det han mener er en favorisering av mor i barnefordelingssaker. Hvis begge foreldre fremstår med normale forutsetninger, vinner nesten alltid mor, sier han til Aftenposten.no. 

Mangler kunnskap

Haugseth etterlyser mer kunnskap om denne problematikken.

- Dette er et felt som er i stor endring, det har nærmest vært en revolusjon de siste 25 årene på hjemmefronten. Far er i større grad hjemme og tar ansvar for barna. Da er det ikke lengre like opplagt at barna skal bo hos mor, sier Haugseth.

Haugseth viser til at det finnes få undersøkelser som har sett på resultatet av barnefordelingssaker, men understreker at en studie gjennomført av Kristin Skjørten fra 2005, med et utvalg saker fra lagmannsretten, viser liten forskjell på hvem som får omsorgen.

Haugseth ønsker flere studier som ser på utfallet i de saker som ikke kommer til domstolen.

- Det er de færreste sakene som havner i domstolen, og jeg er redd for at far står svakere i en forhandlingssituasjon enn mor. Det trenger vi mer kunnskap om, avslutter Haugseth.