Trossamfunn åpner for begge kjønn

Norsk Luthersk Misjonssamband åpner for at også kvinner kan bli økonomileder.

I desember konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at  Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) brøt likestillingsloven ved å kun åpne for mannlige søkere til stillingen som økonomileder.

 

- Vi mener NLM må kunne åpne slike stillinger også for kvinner ved å organisere seg annerledes, og likevel ha det samme synet på hvem som er hyrde- og læreansvarlig i organisasjonen, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 

LDO har nå fått tilbakemelding fra NLM om at de tar ombudets konklusjon til etterretning, og at de i løpet av vinteren 2012 vil arbeide med de anbefalinger ombudet har gitt. 

Les mer her: Trussamfunn bryt lova

Les hele ombudets uttalelse  her.

Les mer om saken i avisen Vårt Land.