Flere fedre tar lengre permisjon

Stadig flere menn tar foreldrepermisjon, og de tar stadig lengre permisjon viser nye tall fra NAV. –Fedrene utvider sin pappapermisjon i takt med utvidelsen av fedrekvoten. Det viser at fedrekvoten er et viktig virkemiddel i likestillingsarbeidet.  Nok en gang må jeg advare mot å tukle med fedres rettigheter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar.

58 916 menn tok ut permisjon i fjor, mot 85 509 kvinner. 21 226 av mennene tok ut full fedrekvote som inntil 1. juli i fjor var 12 uker. Bare 4 601 av fedrene tok ut mer permisjon enn fedrekvoten.

Uttak følger fedrekvoten

Over tid har det vært en sterk øning av menn som tar ut permisjon. I 2004 tok 35 596 menn ut permisjon, i 2013 var dette altså økt til 58 916 menn. I 2004, da fedrekvoten var fem uker, tok menn i gjennomsnitt ut 26 dager, i fjor var gjennomsnittet økt til 46 dager. I Oslo tok menn i snitt ut 49 dager med permisjon.  Av fedrene som tar ut 12 uker eller mer av permisjonen, er over halvparten fra Oslo og Akershus.

Menn tar i snitt ut 46 dager, mens kvinner tar fortsatt lengst permisjon, i gjennomsnitt 114 dager. Tross dette har mødrene i perioden 2004 til 2013 redusert sitt permisjonsuttak med ca 9,0 prosent. Reduksjonen kan i hovedsak ses i sammenheng med økt permisjonslengde for fedrene.

Permisjonsordningen gir mulighet til fleksibelt uttak, såkalt gradert uttak.  13 prosent av de som tok permisjon benyttet seg av fleksibelt uttak. Av disse, var det 75 prosent menn som valgte fleksibel permisjon.

I sin politiske plattform går H-FrP-regjeringen inn for å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Inntil regjeringen foreslår en slik reduksjon, er fedrekvoten på 14 uker.


Les mer om fedre og mødres permisjonsuttak her: