Kvinnebevegelsen krever handling

Søndag overleverte kvinneorganisasjonene i Norden 63 krav og anbefalinger til likestillingsminister Solveig Horne og hennes nordiske kollegaer.

Dokumentet er ment å minne de nordiske regjeringene på handlingsplanen fra Beijing som samtlige nordiske land skrev under på i 1995.

- Vi lever ikke opp til handlingsplanen fra Beijing, og dette er bakgrunnen for at Nordisk forum har vokst frem, på initiativ av de nordiske kvinnebevegelsene. De 63 kravene viser at vi fremdeles står langt fra målet om et likestilt samfunn, sier May Schwartz, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

12 satsingsområder

Nordisk Forum i Malmø er en oppfølging av FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995. På denne konferansen ble det pekt ut 12 områder på likestillingsfeltet, der det var behov for ekstra innsats.

Dokumentet som ble overlevert de nordiske ministrene på søndag bygger på de samme tolv områdene, men inkluderer også temaer som har blitt mer aktuelle de senere årene, som utfordringer knyttet til innføringen av ny teknologi og media.

Les hele dokumentet på nettsiden til Nordisk Forum.

Langt igjen

- Dessverre ser vi at det fortsatt er langt igjen på mange områder. Kvinner internasjonalt må kjempe for å beholde grunnleggende menneskerettigheter, og vi ser konservative tendenser for eksempel når det gjelder abort, også her i Norden, forteller May Schwartz.

Samtlige nordiske politikere og regjeringer oppfordres til å gjennomføre de anbefalinger og krav som sluttdokumentet inneholder. Anbefalingene og kravene retter seg også mot myndigheter, institusjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, fagorganisasjoner, kommuner, næringsliv og den feministiske bevegelsen i Norden.