Manglende kontrastmerking

En person med nedsatt funksjonsevne følte seg diskriminert på grunn av manglende kontrastmerking av trappetrinn. Personen mente at Jernbaneverket og ROM Eiendom bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Det er ROM Eiendom som har ansvar for trappene rundt Oslo S, og i Drammen kommune.  De har vært positive til å foreta kontrastmerking av de påklagede trappene.

- Manglende merking av trapper kan føre til fall og skader av alvorlig grad, særlig for personer med nedsatt syn. Merking av trappetrinnene med kontrastfarge er et relativt enkelt og rimelig tiltak som lett kan forebygge dette, sier Arshad Khan, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Positivt utfall

Etter at ombudet tok klagen til behandling og kontaktet virksomhetene, ble det foretatt kontrastmerking for å sikre bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt syn.