Vi må tenke nytt om alder

- Vi må tenke helt nytt om alder i samfunnet vårt. Vi må skape et arbeids- og samfunnsliv som ikke lar aldersmerkelappen være viktigere enn hvem du er og hva du kan bidra med. Det mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

De siste syv årene har LDO hatt rundt 700 saker som gjelder aldersdiskriminering. I arbeidslivet er det særlig i forbindelse med rekruttering at eldre blir diskriminert. Mange arbeidsgivere legger ikke skjul på at de ønsker yngre arbeidstakere.

- Stillingsannonser er ofte den første skansen. ”Ungt og dynamisk miljø”, ”søker mellom 25-35 år”, “ ingen søkere over 50 år vil bli vurdert” og så videre, forteller Ørstavik.

LDO har også fått saker som gjelder diskriminering i selve jobben og ved avslutning av arbeidsforholdet.

- Diskriminering er også svært alvorlig for den som rammes. Å bli avvist fra arbeidslivet når man fortsatt har noe å bidra med, kan oppleves både krenkende og skamfullt, sier hun.

- Vi må endre språket fra forgubbing, eldrebølge og gått ut på dato, til erfaringskompetanse, verdiskaping og muligheter.

Etterlyser bedre lovgivning

I dag har eldre et vern mot diskriminering kun i arbeidslivet. LDO mener dette må utvides til å gjelde på alle samfunnsområder.

- Eldre rammes av stereotypier og fordommer på samme måte som andre grupper, og de trenger et helhetlig diskrimineringsvern. Det må regjeringen sørge for i arbeidet med ny diskrimineringslov, sier Ørstavik.

Aldersgrensene må revurderes

LDO får også henvendelser fra folk som ønsker å stå lenger i jobben sin, men som møter særaldersgrenser som hindrer dem i det.

- Det er mange gode argumenter for å ha særaldersgrenser og en øvre aldersgrense i arbeidslivet, men samtidig mener jeg tiden er inne for å se på disse på nytt. Mange både ønsker og har kapasitet til å stå lenger i jobb enn det de får mulighet til i dag, sier hun.