- Håper på mange bidrag til Benjaminprisen

Katrine Gaustad Pettersen, seniorrådgiver i LDO, sitter i juryen som deler ut Benjaminprisen.
- Jeg oppfordrer alle til å foreslå en skole innen fristen 1. oktober.  Det er mange skoler som fortjener anerkjennelse for arbeidet mot rasisme og diskriminering, sier hun. 

- Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet får mange henvendelser fra folk som lever med rasisme, hets og trakassering hver dag, enten det er på arbeidsplassen, på gata eller i skolegården, sier Pettersen.

- Det er viktig at det settes fokus på dette allerede i skolen, særlig når vi vet at så mye mobbing, rasisme og diskriminering skjer der.

Vil fremme toleranse og inkludering

Benjaminprisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen, som ble offer for et rasistisk motivert drap begått av nynazister på Holmlia den 26. januar 2001.

Prisen deles ut hvert år til en skole som utmerker seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

For å vinne Benjaminprisen må skolens arbeid må være langsiktig forankret, involvere alle skolens aktører og være synlig i lokalmiljøet. Juryen ser også etter konkrete tiltak eller metodikk som er nyskapende og som kan inspirere andre skoler.

Benjaminprisens jury består av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor), og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, er juryleder.

Her kan du lese mer om Benjaminprisen, og foreslå en skole.