Sexkjøpsloven virker

Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester fører til lavere etterspørsel, redusert omfang av prostitusjon i Norge, og ikke til økt vold. Det viser den uavhengige evalueringen av loven som ble fremlagt i dag.

- Evalueringen viser at sexkjøpsloven virker. Den er et viktig virkemiddel for å bekjempe kjøp av sex, og er et viktig verktøy i kampen mot prostitusjon og menneskehandel, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

Evaluering er utført av Vista Analyse, og viser at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenliknet med året før loven trådte i kraft.

Krever mer ressurser

I evaluering kommer frem at kvinner i prostitusjon ikke føler at loven er blitt fulgt opp med nok ressurser. Det er Ørstavik enig i.

- Vi trenger flere tiltak som kan hjelpe kvinner i prostitusjon til å få et bedre liv. De sosialpolitiske tiltakene som skulle følge loven har vært for få, for kortvarige og for dårlige, sier Ørstavik.

Ny stortingsmelding

På dagens pressekonferanse varslet regjeringen at de vil sette i gang arbeidet med en stortingsmelding om prostitusjon. Ombudet er glad for at regjeringen nå vil få på plass en helhetlig politikk for å bekjempe prostitusjon.

- Det er store mangler i prostitusjonspolitikken, og det er jeg glad for at regjeringen nå tar tak i, avslutter Ørstavik.