Stopp diskrimineringen, Høie

Risikoen for å bli utsatt for tvang er avhengig av hvor du bor og hvor du havner.

Norske helseinstitusjoner kan bryte menneskerettighetene i regjeringens navn. I fjor ba jeg regjeringen om å erstatte lov om psykisk helsevern med et ikke-diskriminerende regelverk.  Ingenting har skjedd.
 
Lov om psykisk helsevern gjør det lettere å bruke tvang mot personer med psykiske lidelser enn mot resten av befolkningen. I dag er det slik at psykisk syke, selv om de ikke er til fare for seg selv eller andre, kan utsettes for frihetsberøvelse, tvangsmedisinering og beltelegging.
 
Norge har ratifiserte FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).  Land etter land som kontrolleres av FN får beskjed om at deres tvangslovgivning ikke er forenelig med menneskerettighetene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med at Norge overholder konvensjonen. I fjor gjorde vi en omfattende gjennomgang av norsk rett, praksis og FN-komiteens arbeid med tvang. Derfor vet vi nok til å kunne si at tvangsbruk i Norge er uforenelig med menneskerettighetene.
 
Tvang er mye brukt i Norge, og bruken er vilkårlig. Risikoen for å bli utsatt for tvang er avhengig av hvor du bor og hvor du havner. Behandlingsinstitusjoner bruker tvang på svært ulike måter. Dette tilsier at det brukes tvang som ikke er nødvendig. Det er diskriminerende, og konsekvensene for de som utsettes for tvang er enorme.
 
I enkelte tilfeller kan tvang forsvares - når noen er til fare for seg selv eller andre. Men dagens tvangslovgivning legitimerer tvang mot folk med nedsatt funksjonsevne, også når slik fare ikke foreligger. De alvorlige fysiske og psykiske skadene bruken av tvang medfører er solid dokumentert, og anerkjent av helseministeren selv.
 
I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Vi feirer større åpenhet, mindre tabuer og bedre hjelp til flere. Men feiringen har en sterk bismak. Som ombud kommer jeg aldri til å godta at norske myndigheter tillater diskriminerende tvang.

I 2015 skal Norge rapportere til FN om hvordan myndighetene sikrer menneskerettighetene til sine innbyggere. Det er på tide at regjeringen rydder opp - diskriminerende tvang bryter med menneskerettighetene.

Innlegget ble publisert på dagbladet.no fredag 10. oktober, på verdensdagen for psykisk helse.