- Tvinges ut av samfunnsdebatten

Nye tall viser at netthets i større grad rammer kvinner og minoritetsbefolkning enn resten av befolkningen. Hver tredje med minoritetsbakgrunn vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten. 
- Dette er dramatiske tall. Personer tvinges ut av samfunnsdebatten, og demokratiet mister viktige stemmer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Undersøkelsen viser at kvinner generelt og personer med minoritetsbakgrunn ofte møtes på en annen måte enn andre, når de deltar i samfunnsdebatten.

- Er du kvinne vil du ofte oppleve at debatten blir vridd over til å handle om utseendet ditt. Er du kvinne med minoritetsbakgrunn er sannsynligheten enda større for at du blir møtt med argumenter som handler for eksempel om utseende og religionnen din, enn om den aktuelle saken, sier Ørstavik.

Store forskjeller

Fritt Ords nye ytringsfrihetsundersøkelse viser hvordan minoritets- og majoritetsbefolkningen møtes ulikt etter å ha ytret seg i offentligheten. 36 prosent av minoritetsbefolkningen opplyser at negative kommentarer har gjort dem mer skeptiske til å ytre seg offentlig. Tallet for resten av befolkningen er 19 prosent.

Sannsynligheten for å få ubehagelige kommentarer rettet mot kjønn eller utseende er ifølge undersøkelsen også betraktelig større for kvinner.

-Formålet med ytringsfriheten er å fremme en fri og åpen debatt. Resultatene fra undersøkelsen viser at mange skremmes til taushet, og at vi har en stor jobb å gjøre.