Valgurne
Foto: Oslo kommune/Sturlason

Ber politikere opptre mer kollegialt i valgkampen

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ber politikere om å ta mer vare på hverandre i den kommende valgkampen. Hun mener bedre kollegiale holdninger kan beskytte politikere fra netthets og angrep.

- Ved å stå opp for politikere fra andre partier som utsettes for hat og hets, bidrar man også til å beskytte seg selv. Kvinner er særlig utsatt og det et viktig at politikere i fellesskap står opp mot hat og hets, uavhengig av politisk ståsted, sier Bjurstrøm. 

Det europeiske ombudsnettverket EQUINET har nylig kommet med sine anbefalinger for å bekjempe diskriminering og hatefulle ytringer i valgkampperioden. Bakgrunnen er det forestående valget til Europaparlamentet. Disse mener ombudet også er andvenlige i norsk sammenheng. I en undersøkelse KS har gjort, sier 4 av 10 lokalpolitikere at de har opplevd hat og trusler, noe styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen peker på som trusel mot demokratiet.

- Jeg mener at politikerne må avstå fra usaklig kritikk som diskriminerer og mobiliserer til hat og fordommer. Politikere må også selv si ifra om uakseptabel oppførsel uansett om den rammer en selv eller andre, sier Bjurstrøm..

De politiske partiene og de mest aktive politikerne har svært ulike retningslinjer for hvordan de ytrer seg, og hva de ytrer seg om. 

- Kritikk av for eksempel flyktning- og asylpolitikken, og bekymringen knyttet til om vi lykkes med integreringen er selvfølgelig helt legitimt. Men dette må gjøres på en saklig måte, og ikke i en form som mobiliserer til hat og fordommer mot dem det gjelder, sier likestillings og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Vær ansvarsfull og rettferdig

Det europeiske ombudsnettverket Equinet består av 49 likestillingsorganisasjoner fra 36 europeiske land. For aller første gang og i forkant av årets EU-valg har Equinet utarbeidet 10 konkrete anbefalinger til hva man kan gjøre for å bekjempe diskriminering og hatefulle ytringer i valgkampen. Fem anbefalinger er spesielt rettet mot og ment for politiske partier, kandidater og alle andre som jobber for partiet:

1. Lag etiske retningslinjer for å håndtere diskriminering, trakassering og hatytringer.

2. Ta avstand fra diskriminerende språkbruk, diskriminerende lovforslag, ideer og forestillinger om overlegenhet basert på rase, etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonshemning eller en kombinasjon av disse.

3. Ta avstand fra språkbruk som kan defineres som hatefull ytring.

4. Vær ansvarsfull og rettferdig i møte med sensitive temaer som er knyttet til sårbare grupper i samfunnet for å unngå stigmatisering.

5. Vurder å lage en plan og strategi med mål om at valglistene skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet.

Bjurstrøm mener de folkevalgte i Norge bør ta anbefalingene til seg og i mye større grad tenke over måten de ytrer seg på i offentligheten. Da ombudet var på et møte i Genève i desember i fjor reagerte FN kraftig over eksempler på hatefulle ytringer og dagens holdningsklima i Norge. Dette gjaldt særlig utbredt skepsis i befolkningen til muslimer og jøder. 

- FN trakk fram at politikere har et særlig ansvar for å sette en standard for offentlige ytringer. Komiteen støttet vårt forslag om at de politiske partiene bør utarbeide etiske retningslinjer for hvordan egne politikere ytrer seg på sosiale medier og modererer egne kommentarfelt, sier Bjurstrøm.

Hat avler hat

I en ny rapport som er utført av Ipsos på oppdrag fra KS kommer det frem at 43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette, og 15 prosent har allerede sluttet. Det var totalt 1700 lokalpolitikere fra hele landet som deltok i undersøkelsen.

- Omfanget av hat og trusler mot lokalpolitikere er svært alvorlig. Når om lag halvparten sier de vurderer å ikke stille opp til valg så er vi i alvorlig krise, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Ordbruk og vinkling av saker får ofte en direkte konsekvens for tonen i debatten på nettet i etterkant. En hatefull kommentar øker risikoen betydelig for at også etterfølgende kommentarer er hatefulle. Ombudet ber politikerne om å ta bedre vare på hverandre i valgkampen som står for tur.

- Når samferdselsbyråden i Oslo nylig ble hetset på nettet for nyheten om at hun er blitt gravid kom flere fremstående politikere på banen og tok avstand fra de hatefulle ytringene. Dette må vi se mer og vi kan ikke godta at folk hetses på grunn av rase, etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonshemning eller en kombinasjon av disse, sier Bjurstrøm.