Kirke
Foto: Kristine Nerbye, Kristine Nerbye

Etterlyser likestillingstiltak i trossamfunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om svar på hvilke tiltak ministeren vil vurdere å sette i verk for å styrke kvinners stilling i trossamfunnene.

Kirke- og kulturminister Linda Hofstad Helleland viste til «andre tiltak» enn statsstøttekutt da likestilling i trossamfunn ble debattert i Stortingets spørretime. Nå vil ombud Hanne Bjurstrøm vite mer konkret hva ministeren har tenkt å gjøre på dette området.

- Vi har bedt ministeren om en redegjørelse for hva slags tiltak de vurderer, og når vi kan forvente at de blir iverksatt, sier Bjurstrøm. Hun sendte fredag et brev til ministeren.

Gjelder alle trossamfunn

FNs kvinnekonvensjon pålegger staten å sette i gang aktive tiltak for å sikre likestilling også i trossamfunnene. Ombudet understreker at plikten gjelder samtlige trossamfunn, ikke bare moskeer, som var utgangspunktet for Stortingets debatt i vinter.

- Mange trossamfunn har langt igjen når det gjelder å gi kvinner like muligheter som menn. Derfor er det viktig å få satt i gang konkrete tiltak på dette området, sier Bjurstrøm.

Engasjementet er viktig

Bjurstrøm mener det er viktig at tiltakene som iverksettes bygger på det engasjementet som allerede finnes i mange trossamfunn.

- Samtidig er det vel så viktig at tiltakene også stimulerer til engasjement i de trossamfunnene der man ikke har kommet så langt i likestillingsarbeidet, sier Bjurstrøm.

Les hele brevet her.