Ombud Hanne Bjurstrøm

Fare for dårligere diskrimineringsvern

Regjeringen, sammen med Venstre, vil nå vurdere å flytte en ny Likestillings- og diskrimineringsnemnd ut av Oslo.

- Jeg er bekymret for hvordan det vil påvirke mulighetene til de som blir diskriminert til å få håndhevet sine rettigheter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ombudet mener flyttingen må sees i sammenheng med regjeringens forslag om et nytt håndhevingsapparat på diskrimineringsområdet.

- Dette forslaget berører arbeidsoppgaver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet som omfatter klager på behandling av brudd på diskrimineringslovgivningen som kan bli flyttet til denne nye nemden, sier Bjurstrøm.

Regjeringen har varslet sak om håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet til Stortinget før påske.

- Den varslede flyttingen av en ny nemnd gir stort grunn til bekymring. Erfaring fra andre statlige flyttinger viser at færre medarbeidere blir med på flyttingen jo lenger unna de må flytte. Det vil ta lang tid å bygge opp et nytt og godt fagmiljø. Dette skjer i en tid hvor flere undersøkelser viser økt diskriminering av for eksempel flyktninger og ikke-etniske nordmenn, sier Bjurstrøm.