Blind mann sitter

Fortsatt barrierer i arbeidslivet

Blindhet og andre former for nedsatte funksjonsevner slår negativt ut på arbeidsplassen, ifølge en ny undersøkelse. 

Blinde arbeidstakere blir trukket frem som de «minst foretrukne» i en undersøkelse gjort med over 1200 ledere og ansatte, der de rangerer en rekke trekk ved arbeidstakere. Det er NRK som gjengir undersøkelsen, som er utført av Norce.

Mens fysiske funksjonsnedsettelser ellers i stor grad blir vurdert individuelt, blir psykiske lidelser vurdert som spesielt negativt, ifølge undersøkelsen, som er finansiert av Norges forskningsråd. 

Ombudet har over lang tid jobbet med denne problematikken og diskrimineringen knyttet til dette. I vår fikk Norge kritikk av FN for oppfølgingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), blant annet i arbeidsmarkedet.

Synshemmede var blant gruppene som ble trukket frem da ombudet nylig ga sine innspill til regjeringens handlingsplan for universell utforming. Den skal sørge for at så mange som mulig kan bidra i samfunnet uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Les mer om innspillene HER.

For LDOs rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, publisert i 2015, klikk HER.