LOs sommerpatrulje

Mange unge vet lite om rettighetene i arbeidslivet

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er bekymret for at mange unge arbeidstakere ikke kjenner til rettighetene de har i arbeidslivet. Hun bruker derfor noe av sommeren på å besøke bedrifter i Oslo sammen med LOs sommerpatrulje for å informere ansatte om ting de har krav på.

- Å ha en sommerjobb gir en svakere tilknytning til arbeidslivet enn å være i fast stilling. Da er det ofte vanskeligere å si fra om blant annet seksuell trakassering, mangelfulle arbeidskontrakter eller for lange arbeidsdager. Sommerpatruljen gjør en viktig jobb med å informere unge om at de kan og bør si ifra om upassende ting på arbeidsplassen, og få støtte fra en fagforening eller oss i ombudet, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Det å være med ut på arbeidsplasser sammen med LOs sommerpatrulje og høre mer om utfordringene unge ansatte møter, er lærerikt for ombudet. Håpet er at de korte, men svært viktige og kunnskapsrike samtalene skal bidra til at risikoen for diskriminering av unge arbeidstakere reduseres, slik at de får et godt møte med arbeidslivet.  

Uryddige arbeidsforhold

Ombudet har møtt mange hyggelige og unge ansatte sammen med sommerpatruljen der arbeidsgivere tilsynelatende hadde ting på stell, men det er ikke alltid slik.

- Mange bransjer der unge i dag får sommerjobb er dessverre preget av uryddige arbeidsforhold. Det kan være alt fra høy forekomst av seksuell trakassering til mangel på partssamarbeid, noe vi vet øker risikoen for diskriminering. Ved å besøke arbeidsplasser og avdekke kritikkverdige forhold, kan flere arbeidsgivere få bedre rutiner slik at de i fremtiden unngår å diskriminere og blir bedre til å fremme likestilling, sier Bjurstrøm.

Som forberedelser til årets sommerpatrulje, har ombudet holdt kurs om diskrimineringslovverket for både nye og erfarne deltakere i sommerpatruljen. Dette vil trolig gi dem som går patrulje flere strenger å spille på i møte med ansatte på arbeidsplassen de besøker.

Lurer du på om noe er galt der du jobber? Klikk her for gratis råd og veiledning fra ombudet. 

Du kan også ringe LOs sommerpatrulje på telefonnummer 41616666.