Endring av arbeidsoppgaver

Det kan være diskriminering hvis du ikke gir medarbeideren de samme arbeidsoppgavene som før foreldrepermisjonen.

Som hovedregel har arbeidstakere rett til å komme tilbake til samme stilling etter endt foreldrepermisjon.

 

Det betyr at arbeidstakeren har rett på:

  • samme arbeidsoppgaver som før foreldrepermisjonen
  • samme lønn
  • samme stillingstittel


Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer.

Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling som før foreldrepermisjon. Arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før permisjonen.  

Endringer som ikke skyldes permisjon

En arbeidsgiver kan foreta endringer som ikke har sammenheng med foreldrepermisjonen. Det er arbeidsavtalen og eventuelle kollektive avtaler som setter rammen for hvilke endringer som er tillatt.

Dersom endringene er så omfattende at hovedinnholdet i arbeidsavtalen er endret, vil det i realiteten være en endringsoppsigelse. Dette er en oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny jobb. Kravene til saklig og formelt riktig oppsigelse må da være oppfylt.

 

Aktuelt lovverk 

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)