Informasjon til ansatte i permisjon

Som arbeidsgiver er du pliktig til å gi informasjon til medarbeidere i permisjon, slik at de kan ivareta sine interesser mens de er borte.  

Eksempler på slik informasjon er:

  • lønnsforhandlinger og retten til å fremme lønnskrav
  • omorganiseringer

Ved å gi denne informasjonen sikrer du at ansatte som er i permisjon får de samme mulighetene som de som ikke er i permisjon. 

Et viktig element for å lykkes med dette, er å ha gode rutiner i personalarbeidet.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)