Oppsigelse

Du kan ikke si opp en medarbeider fordi personen er gravid, skal ha eller er i foreldrepermisjon. Dette er diskriminering, og ulovlig.

Dersom du sier opp personen av andre saklige grunner, vil oppsigelsen være lovlig. Men oppsigelsestiden begynner først å løpe etter endt foreldrepermisjon.

Eksempel

Marte ble lovlig sagt opp mens hun var i foreldrepermisjon. Hun var i foreldrepermisjon fram til 20. februar 2019. Oppsigelsestiden begynte først da Marte kom tilbake fra permisjon.

Permittering

Det er diskriminering hvis du lar graviditet eller foreldrepermisjon ha betydning for hvem som blir permittert.

Det er som hovedregel forbudt å legge avgjørende vekt på graviditet eller foreldrepermisjon ved utvelgelsen av hvem som skal permitteres.

Arbeidsgivers mulighet til å permittere arbeidstakere går ikke direkte fram av lovgivningen, men bestemmes av tariffavtaler, individuelle avtaler og sedvanerett.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Arbeidsmiljøloven:

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

 

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)