Redegjørelsen skal beskrive minst fire momenter:

  • Hvilke prinsipper, prosedyrer og standarder dere har for likestilling
  • Hva dere gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i arbeidet. (Her skal dere redegjøre for hvordan dere arbeider for å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling)
  • Hvordan dere vurderer resultatene som er oppnådd
  • Hvilke forventninger og planer dere har for arbeidet fremover

Redegjørelsen skal gis i årsrapport, i årsberetning eller annet offentlig tilgjengelig dokument.

Les mer om dine plikter som offentlig myndighet:

Gjelder plikten for deg?

Aktivitetsplikt - hvordan gå frem?

Tips:

For å strukturere og effektivisere arbeidet kan det være nyttig å ta utgangspunkt i oversikten som finnes i Barne-, ungdoms- og familiedrektoratets (Bufdirs) mal for likestillingsredegjørelser: Bufdirs eksempelmal for likestillingsredegjørelse for offentlige myndigheter

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning. Våre tjenester er gratis.

Siden er under utvikling

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven: