Har du blitt utsatt for seksuell trakassering?

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering?

Fra 1. januar 2020 har du mulighet til å klage inn din sak om seksuell trakassering til Diskrimineringsnemnda.

Tvang som siste utvei

Tvang som siste utvei

Her er ombudets viktigste innspill til ny tvangslov.

Ofre for menneskehandel må beskyttes

Ofre for menneskehandel må beskyttes

- Når beskyttelse knyttes til hvorvidt saken går til retten, kan det bli for snevert.