Ofre for menneskehandel må beskyttes

Ofre for menneskehandel må beskyttes

Ombudet mener Regjeringen må utrede muligheten for å utvide adgangen til å gi oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel, uavhengig av om det er gitt forklaring til retten eller politiet i en straffesak.

Slo et slag for innvandrerkvinnene

Slo et slag for innvandrerkvinnene

Flere innvandrerkvinner i arbeid er et viktig likestillings- og integreringsmål. Hvor langt har vi kommet?

Trenger vi en ny tvangslov?

Trenger vi en ny tvangslov?

Ombud Hanne Bjurstrøm håper på en lovgivning som gir mer frivillig behandling og forebygging av tvang. I november samlet ombudet fagmiljøene til seminar.