Tilrettelegging for religion

Skoler og barnehager skal ta høyde for behov og rettigheter knyttet til religion eller livssyn. Et eksempel kan være å ta hensyn til matrestriksjoner. For eksempel bør muslimske eller jødiske barn få alternativ til pølser av svin. Et annet eksempel kan være å gi et alternativ tilbud til dem som ikke ønsker å delta i gudstjeneste eller annen religiøs markering. Skolen skal sende ut informasjon om slike aktiviteter i god tid slik at de som ønsker det kan la være å delta.

Dersom skolen/barnehagen ikke tar hensyn til religiøse behov den har fått beskjed om, kan det være diskriminering.

Hva kan du gjøre?

Det er viktig at du gjør skolen eller barnehagen kjent med dine behov knyttet til din eller ditt barns tro/livssyn. Det er viktig at du er så konkret som mulig, og deler dine synspunkter om hva som hadde vært en bra løsning for deg.

Dersom skolen eller barnehagen ikke tror at dine behov er religiøst-begrunnet, kan det være nyttig å få en skriftlig uttalelse fra en talsperson for din menighet.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Mer informasjon

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har utviklet en oversikt over mat, tro og livssyn

http://www.trooglivssyn.no/index.cfm?id=147892

Utdanningsdirektoratets retningslinjer om gudstjenester i skoletiden

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/