LDO-kurs våren 2023

Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

LDO-kurs er en kursrekke med flere aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Vi har valgt temaene på kursene på bakgrunn av de henvendelsene vi mottar. På kursene kan du for eksempel få vite mer om hvordan du kan ivareta gravide arbeidstakere, eller hvordan du kan sikre en god og likestilt rekrutteringsprosess.

Les mer om de enkelte kursene ved å trykke på lenkene: 

Hvordan kan du inkludere bedre og bygge en kultur på arbeidsplassen preget av større aksept for ulikhet?
Mandag 24.04. kl 09:00-10:30
Frokostseminar – Mariboesgate 13, 1.etg
Meld deg på seminaret her. 

Et mer inkluderende arbeidsliv – Hva funker?
Mandag 24.04. kl 11:00-12:30
Fysisk kurs – Mariboesgate 13, 1.etg
Meld deg på kurset her. 

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på 1-2-3
Tirsdag 25.04. kl 09:30-11:00
Webinar
Meld deg på webinaret her. 

Diskriminering på 1-2-3
Onsdag 26.04. kl 09:30-11:00
Webinar
Meld deg på webinaret her.

Når har du tenkt til å få barn, da?
Torsdag 27.04. kl 09:30-11:00
Webinar
Meld deg på webinaret her. 

Hvordan forebygge og forhindre trakassering
Fredag 28.04. kl 09:30-11:00
Webinar
Meld deg på webinaret her. 

 

 

 

Vil du vite mer?

  • Har du spørsmål til innholdet i kursene? Send en e-post til paamelding@ldo.no

  • Har du behov for tegnspråktolk eller annen tilrettelegging i forbindelse med digitale kurs? Send en e-post til paamelding@ldo.no, så er vi behjelpelige med å sende kurspresentasjon i forkant.

  • Har du tekniske spørsmål om ombudets digitale kurs? Dette kan være nyttig å vite

Newsletter